Search:   Uitgebreid zoeken
LICENTIEMODELLEN

ADH Sportfoto biedt u drie soorten licentiemodellen


1. Particulier gebruik

Particulier gebruik houdt in dat een licentie wordt verleend voor privégebruik. Je mag de foto niet voor andere doeleinden gebruiken. Je betaalt de licentie één keer en je kunt de foto tijdloos gebruiken. De foto wordt aangeboden in twee resoluties, 640 pix en 1200 pix (langste zijde).


2. Rights Managed  (RM)

Rights Managed is een licentie bestemd voor de media (editorial gebruik) en is beperkt tot het specifieke gebruik zoals medium, plaatsing, oplage, grootte van de foto, de tijdsduur en de regio. De prijs is gebaseerd op genoemde factoren (als basis geldt de licentie voor eenmalig gebruik).


3. Royalty Free  (RF)

Royalty Free is een licentie bestemd voor de media en geeft het tot in tijd en omvang onbeperkte recht voor editorial gebruik. Hiermee heb je het recht op meervoudig en tijdloos gebruik, wereldwijd. Royalty Free betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Royalty Free betekent dat de licentierechten maar één keer worden betaald en dat er vervolgens géén royalty's meer verschuldigd zijn wanneer de foto opnieuw gebruikt wordt. De foto mag niet in een negatieve of schadelijke context of commercieel worden gebruikt! Er geldt een vaste prijs voor de RF-licentie. 


Definitie: Royalty Free wordt vaak aangeduid als 'Rechtenvrij'. Dit is echter niet correct aangezien de wettelijk geldende rechten (auteursrecht) nog steeds van kracht blijven. De licentiegever kiest er slechts voor om een licentie voor het recht op doorlopend en tijdloos gebruik van de foto te verlenen tegen een éénmalige licentievergoeding.


Tenzij anders is overeengekomen, worden bovengenoemde licentiemodellen Niet-Exclusief verleend, wat betekend dat u geen exclusieve rechten heeft om de foto te gebruiken, ADH Sportfoto kan dezelfde foto aan andere klanten licentiëren.


Indien nodig kunnen wij zorgen voor een Model Release (MR). Een Model Release of Quitclaim is een vrijgaveverklaring van een gefotografeerde persoon waarin hij/zij verklaart dat er foto('s) zijn gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemmingen en dat de fotograaf en/of diens rechtverkrijgende de foto onbeperkt mag gebruiken, samengevat als verveelvoudigen, distribueren en publiceren.
Bij alle licentiemodellen geldt dat het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij ADH Sportfoto.

.

ADH Sportfoto  |  Postbus 109  |  3900AC  Veenendaal  |  NL  |  info@adhsportfoto.nl  |  KvK 30250612  |  btw-nr.: NL001548245B15
 
Algemene Voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Licentievoorwaarden