Search:   Uitgebreid zoeken
Licentievoorwaarden

Particulier gebruik
 
ADH Sportfoto verleent aan particulieren een gebruikslicentie om foto's te mogen gebruiken onder volgende voorwaarden:

1. De foto's zijn uitsluitend voor eigen (privé) gebruik en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
2. Foto's mogen niet aan de media worden gegeven voor publicatie.
3. Foto's mogen niet worden bewerkt (beeldmanipulatie).
4. U heeft een gebruiksduur voor onbepaalde tijd.
5. Bij gebruikt op uw eigen website is naamsvermelding verplicht.
6. Het auteursrecht op de foto('s) berust uitsluitend bij ADH Sportfoto.
 
U gaat akkoord met deze licentievoorwaarden als u de foto downloadt.Mediagebruik
 
U heeft specifieke gebruiksgegevens ingevoerd bij de download 'Tarief Berekenen’ zoals gebruiksdoel, formaat, oplage, gebruiksduur en regio. Op basis daarvan wordt u een licentie verleend met onderstaande voorwaarden:

1.  Het auteursrecht op de foto('s) berust uitsluitend bij ADH Sportfoto.
2.  De gedownloade foto is een Rights Managed (RM) foto en is uitsluitend bestemd voor redactioneel gebruik (Editorial Use).
3.  De licentie voor deze foto wordt u niet-exclusief verleend. 
4.  De foto is voor éénmalig gebruik in ongewijzigde vorm (d.w.z. geen beeldmanipulatie).
5.  U mag de foto na publicatie niet opslaan in uw eigen systeem en dient te worden gewist.
6.  U gebruikt de foto in de juiste context. Een sportfoto gebuikt u in een sportcontext. Gebruik in andere context is niet toegestaan.
7.  Bij internetgebruik draagt u zorg dat het beeld niet groter is dan 800x600 pixels - bij Instant Download kunt u deze beeldgrootte zelf kiezen en downloaden.
8.  Bij publicatie is naamsvermelding verplicht bij de foto of met een verwijzing naar de foto in de publicatie.
9.  U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde personen indien portretrecht van toepassing is.
10. ADH Sportfoto is niet verantwoordelijk voor publicaties en niet aansprakelijk voor enige schade en claims die kunnen ontstaan na een publicatie. U vrijwaart ons van alle aansprakelijkheden en claims.
11. Deze Licentie is niet overdraagbaar en het is niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden.
12. Iedere openbaarmaking van een foto door of namens u die niet onder deze licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.
13. Bij niet nakomen van deze licentievoorwaarden maakt u inbreuk op het auteursrecht. U bent aan ADH Sportfoto dan tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan ADH Sportfoto toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

U gaat akkoord met deze licentievoorwaarden als u de foto download.Opsteldatum: Juli 2021.

.

ADH Sportfoto | Postbus 109 | 3900AC Veenendaal | Netherland | info@adhsportfoto.nl | Tel. +31318826841 | kvk 30250612 | btw: NL001548245B15


Algemene Voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Licentievoorwaarden