Search:   Uitgebreid zoeken
Licentievoorwaarden

PARTICULIER GEBRUIK
 

ADH Sportfoto verleent aan particulieren een gebruikslicentie om foto's te mogen gebruiken onder volgende voorwaarden:


1.  De foto's zijn uitsluitend voor eigen (privé) gebruik en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

2.  Bij gebruikt op uw eigen website is naamsvermelding verplicht (b.v. Foto: ©ADH Sportfoto).

3.  Foto's mogen niet aan de media worden gegeven voor publicatie.

4.  U heeft een gebruiksduur voor onbepaalde tijd.

5.  Het auteursrecht op de foto('s) berust te allen tijde uitsluitend bij ADH Sportfoto.


U gaat akkoord met deze licentievoorwaarden als u de foto downloadt.
MEDIAGEBRUIK
 

U specifieke gebruiksgegevens ingevoerd bij 'Tarief Berekenen’ bij de download zoals gebruiksdoel, formaat, oplage, gebruiksduur en regio. Op basis daarvan wordt een gebruikslicentie verleend met onderstaande voorwaarden:


1. De Algemene Voorwaarden (AV) van ADH Sportfoto zijn van toepassing.


Gespecificeerd licentieovereenkomst:


1.   De gedownloade foto is een Rights Managed (RM) foto. Het copyright op alle foto's ligt exclusief bij ADH Sportfoto.

2.   De foto is bestemd voor éénmalig niet-exclusief redactioneel gebruik, of voor de duur die u heeft opgegeven bij ‘Tarief Berekenen” bij de download.

3.   Deze licentie is niet overdraagbaar en het is niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden.

4.   De foto wordt gebruik in ongewijzigde vorm, dat wil zeggen géén beeldmanipulatie. Uitsnede (crop), passend voor in uw context is toegestaan.

5.   U gebruikt de foto in de juiste context. Een sportfoto gebuikt u in een sportcontext. Gebruik in andere context is niet toegestaan.

6.   Bij internetgebruik draagt u zorg dat het beeld niet groter is dan 800x600 pixels - bij een ‘Instant Download’ kunt u deze beeldgrootte zelf kiezen en downloaden.

7.   Bij publicatie is naamsvermelding verplicht bij de foto of met een verwijzing naar de foto in de publicatie.

8.   U mag de foto na publicatie niet opslaan in uw eigen systeem en dient te worden gewist.

9.   U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde personen indien portretrecht van toepassing is.

10. Iedere openbaarmaking van een foto door of namens u die niet onder deze licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

11. ADH Sportfoto is niet verantwoordelijk voor publicaties en niet aansprakelijk voor enige schade en claims die eventueel kunnen voorvloeien na een publicatie. U vrijwaart ADH Sportfoto van alle aansprakelijkheden en claims.

12. Bij niet nakomen van deze licentievoorwaarden maakt u inbreuk op het auteursrecht. U bent aan ADH Sportfoto dan tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan ADH Sportfoto toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.


U gaat akkoord met deze licentievoorwaarden als u de foto downloadt.Noot:  Als u (media) foto’s hebt gedownload met uw Instant Download Account, zijn de licentievoorwaarden reeds met u schriftelijk overeengekomen bij het aangaan van het account en geaccordeerd, specifiek voor uw gebruik.

Deze kunnen dus afwijkend zijn van bovenstaand Mediavoorwaarden


Opsteldatum: 17-09-2022.

.

ADH Sportfoto | Postbus 109 | 3900AC Veenendaal | Netherland | info@adhsportfoto.nl | Tel. +31318826841 | kvk 30250612 | btw: NL001548245B15


Algemene Voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Licentievoorwaarden